Kärnvärden

Nedanstående kärnvärden ska utgöra föreningens grund som våra beslut alltid bör baseras på:


Närhet till havet
Havsnära, möjlighet till bad och vistelse i och nära havsvatten.

Naturupplevelse
Den vackra bohuslänska skärgården med vår lilla havsvik omgiven av holmar och ängar med en speciell flora.

Unik vistelse för barn/ungdom
Kolonin med dess möjligheter kopplat till bad och vad havet kan erbjuda i övrigt i form av fiske, båtturer, segling, paddling m.m.

Miljö/hållbarhet
Att alltid tänka på att vårda naturen och kolonin med dess omgivning.

Central mötesplats
Alla boende i Nordkroken ska känna att detta är en central mötesplats där vi kan umgås i olika former.

Kulturvårdande
Den unika kolonibyggnaden ur sociokulturellt avseende. (85 år 2022)