Styrelsen

Ordförande
Viktor Björnström

Vice ordförande
Johan Carlsson

Kassör
Rita Strand

Revisor
Lars-Åke Eriksson

Ida Östergren

Sekreterare
Christopher Andersson

Suppleant
Christian Andreasson
Jan-Olof Carlsson

Övrig ledamot
Line Rydén

Övriga roller

Arbetsgruppsledare
Christian Andreasson

Hemsidan
Axel Kheddache