Styrelsen

Ordförande
Rita Strand

Vice ordförande
Viktor Björnström

Kassör
Sibylla Söderström

Revisor
Lars-Åke Eriksson

Suppleant
Gerhard Olsson

Suppleant
Jan-Olof Carlsson

Suppleant / Webmaster
Axel Olsson

Övriga ledamöter
Anders Lökholm
Christopher Andersson

Övriga roller
Arbetsgruppsledare
Christian Andreasson